coronal

KANCELARIA

Kancelaria świadczy usługi prawne w oparciu o najwyższe standardy prawne i etyczne, mając na celu ochronę prawną interesów klientów, która jest pojmowana jako dobro nadrzędne. 

W zakresie usług prawnych Kancelaria wspiera klientów doradztwem we wszystkich sprawach związanych z obrotem prawnym, które odnoszą się do prawa cywilnego, handlowego, pracy, administracyjnego, dewizowego, celnego i bankowego.      Ponad to Kancelaria reprezentuje klientów we wszystkich postępowaniach sądowych i administracyjnych przed sądami powszechnymi, administracyjnymi i wszelkimi organami państwowymi.

JESTEM ZAWSZE OTWARTY DLA SKUTECZNEJ WSPÓŁPRACY!

Kancelaria wychodząc poza ramy lokalnej działalności na rynku wielkopolskim nawiązuje kontakty partnerskie z innymi prawnikami i kancelariami w kraju, jak i za granicą, orientując się w tym zakresie na bieżące potrzeby klientów i ich problemy. W związku z tym Kancelaria jest zainteresowana każdym nowym kontaktem, który wiąże się z konkretną propozycją współpracy na rzecz głównie przedsiębiorców (osób fizycznych i prawnych) już działających, bądź zamierzających dopiero organizować i rozwijać w Polsce swoją działalność.

W celu zapewnienia klientom pełnej obsługi Kancelaria współpracuje na bieżąco z kancelarią notarialną i ze skuteczną kancelarią komorniczą, jak również z tłumaczami przysięgłymi języków obcych, rzeczoznawcą majątkowym, kancelarią patentową i innymi specjalistami z dziedzin powiązanych z usługami prawnymi.

Call Now Button