Kancelaria

 

Oferowane usługi prawne

  • Prowadzenie spraw przed sądami powszechnymi i sądami administracyjnymi, organami administracji i innymi instytucjami państwowymi, w tym uczestniczenie w procesach sądowych jako pełnomocnik (zastępstwo prawne i procesowe)
  • Przygotowywanie projektów wszelkiego rodzaju umów (cywilnych, handlowych, pracowniczych), pozwów i innych dokumentów o charakterze prawnym
  • Ogólne doradztwo i konsultacje w doraźnych kwestiach prawnych,kompleksowe doradztwo prawne w ramach funkcjonowania przedsiębiorstwa, bez względu na formę prawną jego prowadzenia,doradztwo prawne w zakresie prawa dewizowego, celnego oraz bankowego
  • Regularne spotkania z kierownictwem firm, w celu omówienia problemów prawnych
  • Opracowywanie projektów aktów prawnych,sporządzanie pisemnych opinii prawnych i informacji prawnych,nadzór nad sprawami rejestrowymi spółki, zgłaszanie jej zmian do KRS, przygotowywanie projektów uchwał na zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy)
  • Negocjowanie w imieniu klienta warunków kontraktów,mediacje w sporach o charakterze prawnym i pozaprawnym, windykacja należności
  • Monitorowanie i informowanie o zmianach w prawie istotnych z punktu widzenia funkcjonowania przedsiębiorcy
  • Zakładanie spółek prawa handlowego
  • Doradztwo prawne przy nabywaniu nieruchomości
  • Przygotowywanie i przeprowadzanie audytu prawnego – tzw. Legal Due Diligence

Wszelkie dalsze szczegóły dotyczące oferty i proponowanych warunków współpracy mogą zostać przybliżone na bezpośrednim spotkaniu prezentacyjnym z przedstawicielem Kancelarii.