Honorarium

 

ABY DOPASOWAĆ SIĘ DO OCZEKIWAŃ KLIENTÓW KANCELARIA PROPONUJE DO WYBORU CZTERY SPOSOBY ROZLICZANIA WYNAGRODZENIA:

 

Radca prawny proponuje swoje wynagrodzenie godzinowe, które jest uzależnione od stopnia trudności sprawy. Klient płaci tylko za czas, który został poświęcony na rozwiązanie jego problemów prawnych. Jeżeli nie zostanie zawarta umowa z Kancelarią, oczywiście nie płaci. Dokładne rozliczenie czasu pracy jest przedstawiane klientowi wraz z fakturą za usługi prawne.

System rozliczenia godzinowego

Radca prawny proponuje swoje wynagrodzenie godzinowe, które jest uzależnione od stopnia trudności sprawy. Klient płaci tylko za czas, który został poświęcony na rozwiązanie jego problemów prawnych. Jeżeli nie zostanie zawarta umowa z Kancelarią, oczywiście nie płaci. Dokładne rozliczenie czasu pracy jest przedstawiane klientowi wraz z fakturą za usługi prawne.
W niektórych przypadkach, najczęściej przy postępowaniach sądowych, Kancelaria może uzgodnić z klientem swoje dodatkowe honorarium. Najważniejszym elementem takiego wynagrodzenia jest w takim przypadku tzw. premia za sukces czyli za wygranie sprawy (tzw. succes fee). Premia jest często negocjowana jako określony procent od wygranego roszczenia pieniężnego dla klienta.

System rozliczenia z premią za sukces (succes fee)

W niektórych przypadkach, najczęściej przy postępowaniach sądowych, Kancelaria może uzgodnić z klientem swoje dodatkowe honorarium. Najważniejszym elementem takiego wynagrodzenia jest w takim przypadku tzw. premia za sukces czyli za wygranie sprawy (tzw. succes fee). Premia jest często negocjowana jako określony procent od wygranego roszczenia pieniężnego dla klienta.
Wynagrodzenie za zastępstwo procesowe jest ustalane w zależności od rodzaju sprawy i wartości przedmiotu sporu, nie niższe niż stawki minimalne określone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 pażdziernika 2015r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dziennik Ustaw 2015r. poz. 1804). Za wykonane przez Kancelarię czynności stanowiące analizę stanu faktycznego i prawnego sprawy przez udzieleniem przez Klienta ostatecznego zlecenia na prowadzenie sprawy obowiązuje wynagrodzenie godzinowe płatne za każdą rozpoczętą godzinę analizy sprawy (za wyjątkiem spraw prowadzonych w ramach uzgodnionego ryczałtu).

Wynagrodzenie za prowadzenie postępowań sądowych

Wynagrodzenie za zastępstwo procesowe jest ustalane w zależności od rodzaju sprawy i wartości przedmiotu sporu, nie niższe niż stawki minimalne określone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 pażdziernika 2015r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dziennik Ustaw 2015r. poz. 1804). Za wykonane przez Kancelarię czynności stanowiące analizę stanu faktycznego i prawnego sprawy przez udzieleniem przez Klienta ostatecznego zlecenia na prowadzenie sprawy obowiązuje wynagrodzenie godzinowe płatne za każdą rozpoczętą godzinę analizy sprawy (za wyjątkiem spraw prowadzonych w ramach uzgodnionego ryczałtu).
Jeżeli klient sobie tego zażyczy, Kancelaria może mu zaproponować wynagrodzenie ryczałtowe za prowadzenie danej sprawy. System ten jest bardzo użyteczny dla klientów, którzy od razu chcą znać całkowite koszty usługi prawnej. Należy jednak podkreślić, iż wynagrodzenie ryczałtowe może być w niektórych sytuacjach wyższe niż rozliczenie godzinowe.

System rozliczenia ryczałtowego

Jeżeli klient sobie tego zażyczy, Kancelaria może mu zaproponować wynagrodzenie ryczałtowe za prowadzenie danej sprawy. System ten jest bardzo użyteczny dla klientów, którzy od razu chcą znać całkowite koszty usługi prawnej. Należy jednak podkreślić, iż wynagrodzenie ryczałtowe może być w niektórych sytuacjach wyższe niż rozliczenie godzinowe.
Dla swoich stałych klientów Kancelaria proponuje tzw. system rozliczenia ryczałtowego z miesięcznym ryczałtem i limitem godzin pracy. System ten jest bardzo korzystny, ponieważ pozwala zaplanować wydatki klienta i umożliwia maksymalną oszczędność czasu i kosztów.

System rozliczenia ryczałtowego z limitem godzin

Dla swoich stałych klientów Kancelaria proponuje tzw. system rozliczenia ryczałtowego z miesięcznym ryczałtem i limitem godzin pracy. System ten jest bardzo korzystny, ponieważ pozwala zaplanować wydatki klienta i umożliwia maksymalną oszczędność czasu i kosztów.