coronal

HONORARIUM

coronal

Aby dopasować się do oczekiwań i możliwości klientów Kancelaria proponuje do wyboru cztery systemy rozliczania wynagrodzenia za usługi prawne:
- system rozliczenia godzinowego
- system rozliczenia ryczałtowego
- system rozliczenia ryczałtowego z limitem godzin
- system rozliczenia z premią za sukces (success fee)

coronal

System rozliczenia godzinowego
Radca prawny proponuje swoje wynagrodzenie godzinowe, które jest uzależnione od stopnia trudności sprawy. Klient płaci tylko za czas, który został poświęcony na rozwiązanie jego problemów prawnych. Jeżeli nie zostanie zawarta umowa z Kancelarią, oczywiście nie płaci. Dokładne rozliczenie czasu pracy jest przedstawiane klientowi wraz z fakturą za usługi prawne.

coronal

System rozliczenia ryczałtowego
Jeżeli klient sobie tego zażyczy, Kancelaria może mu zaproponować wynagrodzenie ryczałtowe za prowadzenie danej sprawy. System ten jest bardzo użyteczny dla klientów, którzy od razu chcą znać całkowite koszty usługi prawnej. Należy jednak podkreślić, iż wynagrodzenie ryczałtowe może być w niektórych sytuacjach wyższe niż rozliczenie godzinowe.

coronal

System rozliczenia ryczałtowego z limitem godzin
Dla swoich stałych klientów Kancelaria proponuje tzw. system rozliczenia ryczałtowego z miesięcznym ryczałtem i limitem godzin pracy. System ten jest bardzo korzystny, ponieważ pozwala zaplanować wydatki klienta i umożliwia maksymalną oszczędność czasu i kosztów.

coronal

System rozliczenia z premią za sukces (success fee)
W niektórych przypadkach, najczęściej przy postępowaniach sądowych, Kancelaria może uzgodnić z klientem swoje dodatkowe honorarium. Najważniejszym elementem takiego wynagrodzenia jest w takim przypadku tzw. premia za sukces czyli za wygranie sprawy (tzw. success fee). Premia jest często negocjowana jako określony procent od wygranego roszczenia pieniężnego dla klienta.

coronal

Wynagrodzenie za prowadzenie postępowań sądowych
Wynagrodzenie za zastępstwo procesowe jest ustalane w zależności od rodzaju sprawy i wartości przedmiotu sporu, nie niższe niż stawki minimalne określone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych ( Dziennik Ustaw 2015r., poz.1804 ze zmianami).

coronal

Za wykonane przez Kancelarię czynności stanowiące analizę stanu faktycznego i prawnego sprawy przez udzieleniem przez Klienta ostatecznego zlecenia na prowadzenie sprawy obowiązuje wynagrodzenie godzinowe płatne za każdą rozpoczętą godzinę analizy sprawy ( za wyjątkiem spraw prowadzonych w ramach uzgodnionego ryczałtu ).

Call Now Button