coronal

OSOBY INDYWIDUALNE

          Prowadzenie spraw sądowych z zakresu:

  • prawa cywilnego (m.in. sprawy o zapłatę należności, o odszkodowanie za wyrządzoną szkodę, o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę)
  • prawa rodzinnego (rozwody, alimenty, separacja, pochodzenie dziecka, władza rodzicielska, sprawy majątkowe o podział majątku wspólnego, o zniesienie wspólności majątkowej)
  • prawa pracy (reprezentowanie pracowników przed sądem pracy i innymi organami)
  • prawa spadkowego (postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku)
  • Sporządzanie wszelkiego rodzaju umów cywilnoprawnych, z zakresu prawa pracy i innych
  • Sporządzanie wszelkiego rodzaju pism procesowych i pism urzędowych w kontaktach z sądami, organami państwowymi, instytucjami publicznymi
  • Sporządzanie opinii prawnych, bądź informacji prawnych we wskazanych kwestiach prawnych
  • Doraźne konsultacje prawne (ustne lub pisemne)
Call Now Button